Forside

Opslagstavlen

Terminsprøver i uge 43:

Hele uge 43 er afsat til skriftlige prøver i alle fag på FP10 niveau. De angivet tidspunkter er der, hvor prøven går i gang.                                              Det vil sige, at du skal møde op mindst 15 min. før de angivet mødetidspunkter.                                                                                          Husk at medbringe mad og drikkevare til hele dagen. Rygning er stadig forbudt i skoletiden og det gælder selvfølgelig også under prøverne.

Husk at medbringe din chromebook, din oplader og høretelefoner til prøven. 

Mandag d. 23/10: Ingen undervisning på skolen. Brug dagen i studiegrupper eller organiser dine noter i Drev, så de er brugbare.

Tirsdag d. 24/10 kl. 13.00- 17.00 (Forlænget tid til kl. 18.20): Dansk

Onsdag d. 25/10 kl. 13.00-17.00 (Forlænget tid til kl. 18.20): Matematik

Torsdag d. 26/10 kl. 13.00-16.00 (Forlænget tid til kl. 17.00): Tysk eller fransk

Fredag d. 27/10 kl. 13.00 -16.00 (Forlænget tid til kl. 17.00): Engelsk

_________________________________________________________________________________________________________

Link til matematikdag: https://drive.google.com/file/d/0B0J1kK6xQGh6RDNmczVSZFlZcGs/view?usp=sharing

_________________________________________________________________________________________________________

Tilbud om ekstra dansk
I ekstra dansk i 10. klasse skal vi arbejde med både grammatik, retstavning og tegnsætning. Vi skal arbejde med FP10 i skriftlig- og mundtlig fremstilling (prøveform B). Vi arbejder med, hvordan man udvælger et passende prøveoplæg, samt hvordan selve synopsen skal opstilles/laves, og hvordan den mundtlige prøve forløber. I forhold til den skriftlige del arbejder vi med at opsætte det korrekte layout til den pågældende genre, samt et generelt arbejde med de skriftlige genrer, som man kan møde til prøven. Det er primært fokus på den skriftlige del af danskfaget.
Der tages udgangspunkt i dine færdigheder ved hjælp af konkret målsætning og differentieret undervisning.

Ekstra dansk begynder onsdag i uge 45 og er hver onsdag frem til uge 17. Undervisningen foregår kl. 14.15- 16.00 på Engstrandskolen i finger D.

Du kan tilmelde dig via din dansklærer.

Hilsen Camilla

______________________________________________________________________________________________________

Hej alle,
Next Uddannelse København holder åbent hus
d. 10/10 på Rebslagervej 22, 2400 Kbh. V og
d. 12/10 på Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj.
Begge dage kl. 19-21.

Det er disse to steder, man fortæller om erhvervsuddannelserne og EUX, som er kombinationen af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Det er ikke nødvendigvis her, man skal tage sin uddannelse. Next har flere adresser, ligesom man kan vælge TEC, en social- og sundhedsskole, Hotel- og Restaurantskolen m.fl.

HF, HHX, HTX og STX har flere af skolerne også. Disse uddannelser vil dog nok ikke blive omtalt.

Husk, at I også har mulighed for at opleve både erhvervsuddannelserne, EUX, HF, HHX, HTX og STX på uddannelseseventen i Bella Center onsdag d. 25/10 og torsdag d. 26/10. Onsdag d. 25/10 kl. 16-20 er det primært for forældre (gerne med deres børn).

Mange hilsener

Erik og Erik
UU-vejledere

____________________________________________________________________________________________________

Sygemelding: FORÆLDRENE skal sygemelde/melde jeres barns evt. fravær på mail:

engsom10@gmail.com

Sygemeldingen skal ske på elevens første sygedag inden kl. 8.00.

Husk at skrive telefon nr. eller mailadresse, hvis I vil kontaktes. Mailen vil blive læst hver dag og vil blive besvaret indenfor to arbejdsdage.